Я вже зареєстрований

Перейти до інформації та послуг у вашому персональному кабінеті.

Я ще не реєструвався

Ви не користуєтесь нашим інструментом? Зв'яжіться з нами, ми допоможемо вам у  будь-який час!

Акція – «Завжди в плюсі з кукурудзою MAS Seeds»

Акція – «Завжди в плюсі з кукурудзою MAS Seeds»

By y.tunik@maisadour.com - Увімкнено 26.01.2023

Правила та умови проведення Рекламної акції

Назва Акції:

Акція – «Завжди в плюсі з кукурудзою MAS Seeds»

 

Мета проведення Акцій:

Метою проведення Акцій є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА» в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції селекції групи компаній Маїсадур Семанс.

 

Період проведення Акції:

01 січня 2023 року по 30 квітня 2023 року  (включно).

 

Акційний товар:

В Акції бере участь наступна продукція: насіння гібридів кукурудзи MAS 25.F та MAS 24.C виробництва 2021-2022 рр. бренда MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс (надалі – «Акційна продукція»).

 

Місце проведення Акції:

 

Територія України, за винятком території Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»  від 18.01.2018 року, будь-яких інших територій на яких ведуться або велися бойові дії та/або, які є непідконтрольні Україні.

 

Інформація про Замовника/Організатора:

   

Найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАС СІДС УКРАЇНА»

Місцезнаходження:

вул. Луганська 50, с. Могилів, Дніпропетровська область, 51040, Україна

Поштова адреса:

вул. Соборна 59-Б, с. Велика Олександрівка, Київська область, 08320, Україна

Код за ЄДРПОУ:

35570547

ІПН:

355705426509

Номер свідоцтва платника ПДВ:

100344677

 

Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції:

1)Учасниками Акції можуть бути повнолітні фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які не є працівниками Замовника/Організатора Акції, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, та юридичні особи (надалі – «Учасник», «Учасники»).

 

2) В акції беруть участь господарства, за виключенням агрохолдингів.

 

3) Умови акції:

Для участі в Акції Учасник повинен придбати у одного з офіційних дистриб’юторів ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», вказаних на сайті masseeds.ua, насіння гібридів кукурудзи MAS 25.F та/або MAS 24.C виробництва 2021-2022 рр. бренду MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс у кількості, що зазначена нижче, та має право на отримання  наступного Подарунку:

  •  від 50 (п’ятдесяти) мішків (посівних одиниць, надалі – п.о.). отримайте ліхтар на сонячній батареї;
  • від 150 (сто п’ятдесяти) мішків/п.о. отримайте потужний павер-банк;
  • від 600 (шістсот) мішків/п.о. отримайте зарядну станцію;
  • від 1000 (тисячі) мішків отримайте старлінк.

4) Бюджет даної акції (вартість всіх подарунків за Акцією) складає не більше 400 000 грн (чотириста тисяч гривень) без ПДВ, тому у випадку перевищення бюджету Організатор має право вибірково вибирати Учасників, віддаючи перевагу тим Учасникам, що мають більше переваг згідно таких критеріїв:

а. Загальна кількість придбаного насіння гібридів кукурудзи MAS 25.F та/або MAS 24.C виробництва 2021-2022 рр. бренда MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс.

б. Новий клієнт/не новий клієнт.

5) Залікова кількість мішків, що приймає участь у Акції, визначається шляхом підсумування усіх видаткових накладних,  виписаних протягом дії Акції.

 

6) Один учасник має право отримати тільки один Подарунок з чотирьох можливих і тільки один раз за весь період дії Акції.

 

7) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

 

8) При участі в Акції декількох пов’язаних юридичних осіб, залікова кількість мішків, для участі в у Акції, визначається як загальна кількість придбаних мішків всіма такими пов’язаними особами. У такому випадку всі пов’язані особи вважаються одним учасником Акції, право на отримання подарунку отримує одна юридична особа (будь-яка з таких пов’язаних осіб за їхнім власним погодженням).

 

Порядок та строки отримання Подарунка:

1) Учасник Акцій має право на отримання Подарунка у разі надання всіх відповідних видаткових накладних та документів зазначених в цих Правилах.

 

2) Учасник Акцій отримує Подарунок після надання сканів видаткових накладних, що підтверджують факт відвантаження необхідної кількості Акційного товару, законтрактованого в період дії Акції та підписаного в оригіналі акту приймання-передачі.

 

3) Умови Акції розповсюджуються тільки на Акційний товар, придбаний у офіційних дистриб’юторів ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», вказаних на сайті masseeds.ua.

 

4) Неухильне дотримання умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є умовою отримання Учасником Подарунка. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Учасника Акції права на отримання Подарунка. При цьому такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Подарунка, та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

 

 

Порядок інформування Учасників Акції про умови Акцій:

Рекламна інформація про проведення Акції буде розповсюджуватися на офіційному сайті та соціальних сторінках ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА».

 

Інші умови:

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

3) Замовник Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання Подарунка, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунка.

4) Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання Подарунка в їх публікації на сайті masseeds.ua. . Організатор залишає за собою право збільшити/зменшити кількість Подарунків/змінити Подарунки або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені Правилами. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарунків Акції.

5) Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

6) У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

7) При умові, якщо Учасник повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції та отримання Подарунка.

8) Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунка, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

 

Персональні дані:

1) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

2) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Керівник з маркетингу                                                                 Ольга Молокович

Генеральний директор                                                                 Сергій Тимошенко