Я вже зареєстрований

Перейти до інформації та послуг у вашому персональному кабінеті.

Я ще не реєструвався

Ви не користуєтесь нашим інструментом? Зв'яжіться з нами, ми допоможемо вам у  будь-який час!

Пакетна пропозиція 2021 від MAS Seeds та FMC

Пакетна пропозиція 2021 від MAS Seeds та FMC

By Burcin Dilci - Увімкнено 15.12.2021

Правила та умови проведення Рекламної акції

Назва Акції:

Акційна пропозиція по насінню соняшнику від ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА» (надалі – «Акція»).

 

Мета проведення Акцій:

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА» в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції селекції групи компаній МАС СІДС.

 

Період проведення Акції:

13.12.2021 року – 30.04.2022 року

 

Акційний товар:

В Акції бере участь наступна продукція: насіння соняшнику селекції групи компаній МАС СІДС бренда MAS Seeds (гібрид соняшника МАС 85.СУ (MAS 85.SU)) (надалі–«Акційна продукція»).

 

Місце проведення Акції:

Територія України, за винятком території Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»  від 18.01.2018 року.

 

Інформація про Замовника/Організатора:

 

Найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАС СІДС УКРАЇНА»

Місцезнаходження:

вул. Луганська 50, с. Могилів, Дніпропетровська область, 51040, Україна

Поштова адреса:

вул. Соборна 59-Б, с. Велика Олександрівка, Київська область, 08320, Україна

Код за ЄДРПОУ:

35570547

ІПН:

355705426509

Номер свідоцтва платника ПДВ:

100344677

 

Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції:

 

1) Учасниками Акції можуть бути повнолітні фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які не є працівниками Замовника/Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, та юридичні особи (надалі – «Учасник», «Учасники»).

 

2) Для участі в Акції Учасник має придбати у одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», вказаних на сайті masseeds.ua, насіння соняшника гібриду МАС 85.СУ (MAS 85.SU) селекції групи компаній Маїсадур Семанс бренда MAS Seedsу в кількості, що становить не менше 10 (десяти) мішків (посівних одиниць, надалі – п.о.) та яка повинна буте кратною 10 (десяти) без залишку.

 

3) При мінімальному замовлені в кількості 10 мішків Учасник гарантовано отримує дві банки гербіциду Експрес@ (еквівалент 1 кг) і одну каністру ПАР Тренд@ 90 (5 л) у подарунок (надалі – «Подарунок»).

При іншому замовлені Учасник гарантовано отримує гербіцид Експрес@ і ПАР Тренд@ 90 у подарунок  кількість яких розраховується за формулою:

 

(Ціле(Замовлення /10))*2 банки гербіциду Експрес@

та

(Ціле(Замовлення /10))*1 каністру ПАР Тренд@ 90

4) Акція діє на гібридне насіння соняшнику MAS 85.SU виробництва MAS Seeds 2019 та 2021 років, придбане через офіційних дистриб’юторів MAS Seeds Україна (masseeds.ua). Під подарунком розуміється покупка за 1,2 грн з ПДВ. Пакетна пропозиція дійсна до 30.04.2022 року. 

 

5) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

Порядок та строки отримання Компенсації:

 

1) Учасник Акції має право на отримання Подарунка у разі замовлення Акційного товару у офіційного дистриб’ютора та його оплати.

2) Організатор Акції залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі Акційного товару.

3) Неухильне дотримання умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є умовою отримання Учасником Подарунка. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Учасника Акції права на отримання Подарунка. При цьому такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Подарунка, та не має права на одержання від Організатора Акцій будь-якої компенсації.

 

Порядок інформування Учасників Акції про умови Акцій:

 

1) Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Замовником/Організатором в період з 13.12.2021 року – 30.04.2022 року

в пресі, мережі Інтернет, на офіційних сторінках Організатора мережі Facebook. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Організатора Акції masseeds.ua.

 

2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті masseeds.ua.

 

Інші умови:

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

 

2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

 

3) Замовник Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання Компенсації, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданою Компенсацією з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Компенсації.

 

4) Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання та використання Компенсації з їх публікацією на сайті masseeds.ua.

 

5) Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

6) У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

7) При умові, якщо Учасник повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції та отримання Компенсації.

 

8) Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Компенсації, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

 

9) Акція дійсна лише для кінцевих споживачів.

 

Персональні дані:

1) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

 

2) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Директор з продажів та маркетингу                                                     Сергій Чеботарьов

%D0%B9%D1%86%D1%83.PNG

 

Читати також