Я вже зареєстрований

Перейти до інформації та послуг у вашому персональному кабінеті.

Я ще не реєструвався

Ви не користуєтесь нашим інструментом? Зв'яжіться з нами, ми допоможемо вам у  будь-який час!

Акція «10+1 на гібриди соняшника MAS 93.C, MAS 96.P та MAS 83.SU

Акція «10+1 на гібриди соняшника MAS 93.C, MAS 96.P та MAS 83.SU

By y.tunik@maisadour.com - Увімкнено 23.01.2024

Дізнайтесь більше

Правила та умови проведення  Рекламної акції (надалі – «Акції)

Назва Акції:

Акційна пропозиція «10+1 на гібриди соняшника MAS 93.CP, MAS 96.P та MAS 83.SU від ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА» (надалі – «Акція»).

Мета проведення Акції:

Метою проведення Акцій є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА» в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції селекції групи компаній Маїсадур Семанс.

Період проведення Акції:

01 лютого 2024 року по 30 квітня 2024 року  (включно).

Акційний товар:

В Акції бере участь наступна продукція: насіння гібридів соняшника MAS 93.CP, MAS 96.P та MAS 83.SU виробництва 2023 рр. бренда MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс (надалі – «Акційна продукція»).

Місце проведення Акції:

Територія України, за винятком території Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»  від 18.01.2018 року, будь-яких інших територій на яких ведуться або велися бойові дії та/або, які є непідконтрольні Україні.

Інформація про Замовника/Організатора:

Найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАС СІДС УКРАЇНА»

Місцезнаходження:

вул. Луганська 50, с. Могилів, Дніпропетровська область, 51040, Україна

Поштова адреса:

вул. Соборна 59-Б, с. Велика Олександрівка, Київська область, 08320, Україна

Код за ЄДРПОУ:

35570547

ІПН:

355705426509

Номер свідоцтва платника ПДВ:

100344677

Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції:

1) Учасниками Акції можуть бути повнолітні фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які не є працівниками Замовника/Організатора Акції, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, та юридичні особи (надалі – «Учасник», «Учасники»).

2) В акції беруть участь господарства, за виключенням агрохолдингів.

3) Умови акції:

Для участі в Акції Учасник повинен придбати у одного з офіційних дистриб’юторів ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», вказаних на сайті masseeds.ua, насіння середньостиглого гібрида соняшника MAS 93.CP, MAS 96.P та MAS 83.SU виробництва 2023 рр. бренду MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс у кількості, що зазначена нижче, та має право на отримання  наступного Подарунку:

  •  від 10 (десяти) мішків (посівних одиниць, надалі – п.о.). отримайте додатковий мішок (посівну одиницю) за кожні 10 (десять) придбаних мішків;
  • Під подарунком розуміється ціна за 1,2 грн. з ПДВ.

4) Залікова кількість мішків, що приймає участь у Акції, визначається шляхом підсумування усіх видаткових накладних,  виписаних протягом дії Акції.

5) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

Порядок та строки отримання Компенсації:

1) Учасник Акцій має право на отримання Подарунка у разі надання всіх відповідних видаткових накладних та документів зазначених в цих Правилах.

2) Учасник Акцій отримує Подарунок після надання сканів видаткових накладних, що підтверджують факт відвантаження необхідної кількості Акційного товару, законтрактованого в період дії Акції та підписаного в оригіналі акту приймання-передачі.

3) Умови Акції розповсюджуються тільки на Акційний товар, придбаний у офіційних дистриб’юторів ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», вказаних на сайті masseeds.ua.

4) Неухильне дотримання умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є умовою отримання Учасником Подарунка. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Учасника Акції права на отримання Подарунка. При цьому такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Подарунка, та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

Порядок інформування Учасників Акції про умови Акцій:

1) Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Замовником/Організатором в період з 01 лютого 2024 року по 30 квітня 2024 року (включно) в мережі Інтернет, на офіційних сторінках Організатора у соціальних мережах Facebook, Instagram та каналі Telegram. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Організатора Акції masseeds.ua.

2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті masseeds.ua.

Інші умови:

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

3) Замовник Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання Подарунка, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунка.

4) Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

5) У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

6) При умові, якщо Учасник повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції та отримання Подарунка.

7) Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунка, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

Персональні дані:

1) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

2) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Керівник з маркетингу                                                                Молокович О.О.

Генеральний директор                                                                 Сергій Тимошенко

 

Читати також